Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Zajęcia zdalne uruchamiane
na platformie e-learningowej
Kampus w związku
z Zarządzeniem
Rektora UW
z dn. 10 marca

Egzaminy i zaliczenia pisemne

Procedura przeprowadzania zdalnych zaliczeń i egzaminów pisemnych z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus w sesji letniej 2019/2020

Na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus, prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW), przeprowadzamy wyłącznie egzaminy i zaliczenia pisemne. Platforma Kampus składa się obecnie z trzech części: Kampus 1, Kampus 2 oraz przygotowywanej specjalnie na sesję letnią platformy: Kampus-egzaminy.

Zaliczenia

 1. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych na platformach Kampus 1 i Kampus 2 są przeprowadzane na tychże platformach w ramach istniejących zajęć, bez konieczności zgłaszania ich CKC UW. Rekomendujemy przeprowadzanie jednoczesnych zaliczeń w turach maksymalnie 50-osobowych.
 2. Zaliczenia pisemne przedmiotów realizowanych poza platformami Kampus 1 i Kampus 2 mogą być przeprowadzone na platformie Kampus-egzaminy zgodnie z procedurą dotyczącą egzaminów.

Egzaminy

 1. Za zorganizowanie egzaminów pisemnych oraz kontakt z CKC UW na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (dalej: Koordynator) powołany przez KDJ.
 2. Za przeprowadzenie i przygotowanie egzaminu odpowiedzialny jest Egzaminator.
 3. Koordynator zbiera informacje o zapotrzebowaniu na zdalne egzaminy pisemne, które mają być realizowane z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus-egzaminy i przekazuje je CKC UW wyłącznie za pomocą dedykowanego formularza co najmniej 7 dni roboczych przed terminem danego egzaminu/zaliczenia. Zachęcamy jednak do jak najszybszego przekazywania tych informacji.
 4. Zakres potrzebnych danych do wypełnienia w formularzu to:
  1. nazwa przedmiotu egzaminacyjnego
  2. semestr/rok akademicki w którym przedmiot był realizowany zgodny z informacją w USOS
  3. kod USOS przedmiotu i numery grup
  4. preferowany termin egzaminu/zaliczenia: data, godzina, czas trwania. Koordynator będzie poproszony o wybranie bloku czasowego w formularzu – pozwoli to na rozłożenie obciążenia platformy
  5. przewidywana liczba osób dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia
  6. Egzaminatorzy i inne osoby uprawnione do wprowadzania egzaminu/zaliczenia na platformę – lista imię+nazwisko, e-mail (tylko w domenie uw.edu.pl / tylko osoby korzystające z kont CAS)
 5. Na podstawie zgłoszenia CKC UW utworzy miejsca na egzaminy w kolejności zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. Informację o utworzeniu przestrzeni egzaminacyjnej CKC UW przekazuje drogą mailową Koordynatorowi i wskazanym Egzaminatorom.
 6. Przestrzeń na przeprowadzanie egzaminu będzie dostępna dla studentów tylko w zgłoszonym terminie.
 7. Egzaminatorzy wprowadzają na platformę zadania/testy egzaminacyjne, mogąc korzystać ze wsparcia w postaci: „Niezbędnika egzaminatora”, doradztwa Koordynatora oraz helpdesku CKC UW.
 8. Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują automatyczny wynik  testów oraz przekazują, w wybranej przez siebie formie, studentom informację o wyniku egzaminu.

UWAGA!
Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) może wystąpić do Rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego (np. platform dydaktycznych wydziałów) pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora ODO UW.

Zajęcia zdalne dla wykładowców

Możesz przenieść swoje zajęcia na tryb zdalny z wykorzystaniem platformy e-learningowej Kampus. Na platformie możesz m.in.:

 • udostępniać materiały studentom (pliki, linki itp.)
 • dodawać ogłoszenia dla studentów
 • zadawać studentom prace i zbierać je od nich
 • prowadzić fora dyskusyjne.

Platforma Kampus pobiera listę studentów z USOS przypisanych do danej grupy i udostępnia im zajęcia. Zdecydowana większość studentów ma konto na platformie. Studenci mają też podstawowe umiejętności związane z uczestnictwem w zajęciach zdalnych.

Jeśli masz już zajęcia zdalne na platformie Kampus, możesz je rozpocząć przed 23 marca, pod warunkiem wszakże, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. W innym przypadku, trzeba poczekać do 23 marca.

Zajęcia zdalne, które rozpoczęły się przed 10 marca, prowadzone są bez zmian.

 


Jak uruchomić zajęcia zdalne na platformie Kampus?

1

Zgłoś swoje zajęcia zdalne tutaj:
https://kampus.come.uw.edu.pl/local/comerequest/request.php
Żeby wypełnić formularz, musisz zalogować się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem USOS.

2

Poczekaj na utworzenie Twojego kursu. Uruchomimy go w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Kursy tworzone są sukcesywnie, zgodnie z kolejnością zamówień. O utworzeniu kursu poinformujemy Cię drogą e-mailową.

Dostęp do kursu otrzymasz jednocześnie Ty i Twoi studenci. Jednak to Ty decydujesz o tym, kiedy umieścić materiały i rozpocząć zajęcia.

3

Skorzystaj ze skróconego szkolenia “Niezbędnik prowadzącego”. Znajdują się w nim instrukcje korzystania z platformy. Szkolenie jest dostępne, gdy jesteś zalogowany/zalogowana na platformie. Wejdź na link poniżej i kliknij przycisk “Zapisz mnie”.

4

Jeśli masz pytania/problemy, skontaktuj się z nami: pomoc-ckc@uw.edu.pl.
Postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko. Podanie bezpośredniego linku do kursu bardzo przyspiesza obsługę zgłoszenia.

 


Dodatkowe informacje

Inne rekomendowane narzędzia prowadzenia spotkań zdalnych na UW:

 • wykład lub spotkanie w trybie wideokonferencji: Google Meet dostępny w pakiecie Google dla pracowników UW. Za pomocą Google Meet można również nagrywać prowadzone zajęcia
 • spotkania i rozmowy w formie tekstowej w czasie rzeczywistym: Google Chat dostępny w pakiecie Google dla pracowników UW.
 • udostępnianie plików z materiałami dydaktycznymi, np. e-mailowo lub za pomocą serwisów współdzielenia plików, np. Dysku Google dostępnego w pakiecie Google dla pracowników UW

W przypadku korzystania z narzędzi zewnętrznych zwracamy uwagę na konieczność zachowania dbałości o ochronę danych osobowych studentów i pracowników UW.

Zajęcia zdalne dla studentów

1

Sprawdzaj regularnie komunikaty na stronach WWW Twojego wydziału/jednostki.

2

Sprawdzaj regularnie skrzynkę mailową – również zakładki Spam, Oferty, itp.

3

Dodaj serwery i nadawców z UW do listy bezpiecznych nadawców. Oznacz wiadomości z UW jako nie spam.

4

Jeśli Twoje zajęcia mają się odbyć jako kurs, zaloguj się na platformie Kampus zgodnie z instrukcją. Do rozmów wideo z pozostałymi studentami polecamy wykorzystywać Google Meet i Google Chat.

5

Sprawdzaj regularnie zmiany w kursach i studiuj według wskazówek nauczycieli.

Komunikaty rektora w sprawie wirusa SARS-CoV-2